Splošni pogoji

Varovanje zasebnosti

V podjetju Setring d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je podjetje Setring d.o.o., Zbilje 56a, 1215 Medvode, matična številka: 5727375000 (v nadaljevanju tega besedila upravljalec osebnih podatkov). Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Osebne podatke hranimo in obdelujemo v skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR).

Posameznik dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na e-novice, ob prenosu e-kataloga, druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletno stran Setring.si za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s Setringom ter za prenos e-kataloga, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev, na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljalca osebnih podatkov ter na njih izpolne spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Podatke, pridobljene za zgoraj opredeljene namene, lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo izvedel prenosa e-kataloga, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@setring.si.

Setring ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice družbe Setring ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.