Pravno obvestilo

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi Setring d.o.o. Medvode, njenem poslovanju in njenih storitvah.
Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.setring.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja v celoti.

Pravno obvestilo spletnega mesta

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.setring.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.setring.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Setring d.o.o. Medvode. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.setring.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.setring.si v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.setring.si, so lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Setring d.o.o. Medvode. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak Setring d.o.o. Medvode v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. To pravno obvestilo lahko Setring d.o.o. Medvode, kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.setring.si. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate. Uporaba spletne strani www.setring.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.setring.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.setring.si so informativne narave. Setring d.o.o. Medvode se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.setring.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Setring d.o.o. Medvode, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.setring.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in vzdrževanju, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Setring d.o.o. Medvode tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije ali naprave, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.setring.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Setring d.o.o. Medvode ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.setring.si. Setring d.o.o. Medvode si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.setring.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.